Valgte Embedsmænd

Overmester

Allan Kjærgaard Graversen

Undermester

Henning Pedersen

Sekretær

Lars Nybo

Kasserer

Svend Allerslev

Skatmester

Hans Staun Lassen

Fungerende eksmester

Flemming Borg Olesen

Storrepræsentant

Lars Mølgaard

Storrepræsentant

Henning Jensen