Valgte Embedsmænd

Overmester

Allan Kjærgaard Graversen

Undermester

Henning Pedersen

Sekretær

Lars Nybo

Kasserer

Svend Allerslev

Skatmester

Ib Houmann Frederiksen

Skatmester

Lars Nybo

Fungerende eksmester

Flemming Borg Olesen

Storrepræsentant

Lars Mølgaard

Storrepræsentant

Henning Jensen